How to use the new input attribute range in HTML5

  • 的头像-Tumi
  • 16 day agopublish

Xiao Bian Gei Da Jia Fen Xiang Yi Xia html5 Zhong input Xin Shu Xing range Zen Me Yong , Xiang Xin Da Bu Fen Ren Du Huan Bu Zen Me Liao Jie , Yin Ci Fen Xiang Zhe Pian Wen Zhang Gei Da Jia Can Kao Yi Xia , Xi Wang Da Jia Yue Du Wan Zhe Pian Wen Zhang Hou Da You Shou Huo , Xia Mian Rang Wo Men Yi Qi Qu Liao Jie Yi Xia Ba !

Dai Ma Ru Xia :

<input type="range" min="0" max="255">
<input type="text" id="show">

Xian Shi Xiao Guo Ru Xia :

html5 Zhong input Xin  Shu  Xing range Zen  Me  Yong  

Zhe Li Kan Dao Liao type De Liang Ge Shu Xing min He max, Yun Xu De Zui Xiao Fan Wei He Zui Da Fan Wei 。 Tong Shi Wo Men Huan Ke Yi Dui Zhe Ge range Jin Xing Yang Shi De She Ji

Dai Ma Ru Xia :

<input type="range" min="0" max="255"  onchange="change()" id="range">
<input type="text" id="show">

Xian Shi Xiao Guo Ru Xia :

html5 Zhong input Xin  Shu  Xing range Zen  Me  Yong  

Zhe Yang Wo Men Lai Xie Yi Ge js Fang Fa , Lai Gai Bian Shu Zhi , Diao Se Qi Zhong Jiu Zhe Me Ying Yong De :( Zhi Yu Zhe Ge Yi Dong Niu Yang Shi Ru He Gai Bian Liao Huan Bu Tai Ming Bai ) 

Dai Ma Ru Xia :

<script type="text/javascript">
function change(){
var num=document.getElementById("range");
var location=document.getElementById("show");
location.value=num.value;
}
</script>

Zhe Yang Jiu Sui Zhuo Tuo Dong Wei Zhi De Bian Hua Jiu Gai Bian Liao Shu Ru Kuang Zhong De Zhi , Fang Zhi San Ge De Hua Jiu Neng Sheng Cheng Yan Se Liao Ma , Zhe Jiu Shi Diao Se Qi De Yuan Li Liao

Zhe Li Huan Yao Zhu Yi De Jiu Shi range De Qi Ta Liang Ge Shu Xing value Mo Ren Zhi He step Gai Bian Fu Du

Yi Shang Shi “html5 Zhong input Xin Shu Xing range Zen Me Yong ” Zhe Pian Wen Zhang De Suo You Nei Rong , Gan Xie Ge Wei De Yue Du ! Xiang Xin Da Jia Du You Liao Yi Ding De Liao Jie , Xi Wang Fen Xiang De Nei Rong Dui Da Jia You Suo Bang Zhu , Ru Guo Huan Xiang Xue Xi Geng Duo Zhi Shi , Huan Ying Guan Zhu Tumi Yun Xing Ye Zi Xun Pin Dao !

© Copyright Notice
THE END
Just support it if you like
like0
share
comment Grab the couch

Please log in to comment